Wet overheidsopdrachten

Wanneer zorg- en welzijnsvoorzieningen een opdracht willen uitvoeren, moet dat gebeuren volgens de wetgeving die de overheid hen oplegt.

Situering wet overheidsopdrachten

Sedert 1 juli 2013 zijn onze sectoren onderworpen aan de wet overheidsopdrachten, sedert 30 juni 2017 wordt een nieuwe wetgeving van toepassing. Deze bestaat uit:

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
KB van 18 april 2017, betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

 

Basisprincipes overheidsopdrachten

De wet overheidsopdrachten is bindend voor onze sectoren. Tijdens dergelijke opdrachten gelden strikte regels rond het beoordelen van offertes en ondernemers. Een overheidsopdracht is ook, net als een contract, bindend voor beide partijen. U kunt dus niet zomaar ‘vrijblijvend’ instappen, inschrijven in een dossier is hetzelfde als zelf de procedure voeren.

 

Advies wet overheidsopdrachten

Niet alles kun je aankopen via Koopkoepel. Daarnaast dien je voor sommige zaken zelf een overheidsopdracht uit te schrijven. Koopkoepel kan u helpen met kort advies en u op weg helpen om op een correcte manier uw aankopen te verrichten.

Zijn er vragen?
Veel antwoorden zijn beschikbaar in onze FAQ.

Contacteer ons voor advies rond overheidsopdrachten. We staan u graag bij.