Lid worden

De voordelen van samenaankoop via Koopkoepel

U maakt gebruik van raamovereenkomsten die steeds de beste prijzen en voorwaarden garanderen.
U hoeft zelf geen procedure voor een overheidsopdracht op te starten, wat een aanzienlijke tijdsbesparing met zich meebrengt.
U geniet van de groepsdruk om bij problemen tijdens de uitvoering tot een oplossing te komen.
U bent steeds in orde met de wetgeving rond overheidsopdrachten.

voorwaarden

U wenst ook van onze diensten te genieten of in te schrijven op een raamovereenkomst die door Koopkoepel werd afgesloten? 
Lid worden kan onder volgende voorwaarden:

  • U bent bereid om minstens 2 jaar lid te blijven en een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt aangerekend per vzw. Dit betekent dat assistentiewoningen, DVC’s, LDC’s … die geen vzw zijn, geen lidmaatschapsbijdrage dienen te betalen. Voor WZC’s en voor algemene ziekenhuizen geldt elke campus als lidmaatschap.
  • U bent voor minder dan 50% btw-plichtig en bezorgt ons hiervan een attest.
  • De organisatie is bereid om een bijdrage te betalen per dossier. Deze bijdrage wordt vermeld in het overzicht van raamovereenkomsten.
  • De organisatie onderschrijft de statuten en het intern reglement.

Lidmaatschapsbijdragen, geldig vanaf 01/01/2023 tem 31/12/2023

Woonzorgcentrum
€ 392,00
Algemeen ziekenhuis
€ 560,00
Revalidatieziekenhuis
€ 560,00
Psychiatrisch ziekenhuis
€ 448,00
OPH
€ 392,00
Bijzondere Jeugdzorg
€ 168,00
Kinderopvang
€ 168,00
Divers groot (ondermeer secundaire school,…)
€ 392,00
Divers klein (ondermeer kleuter- en lagere school, beschut wonen, CGG, koepels, kloosters,…)
€ 168,00

Dossierbijdragen

Dossierbijdragen worden bepaald door volgende 3 elementen:
Werkvolume. Dit heeft betrekking op de inbreng van de stafmedewerker overheidsopdrachten van Koopkoepel. Bv een dossier voeding vraagt meer werkvolume dan een dossier onthardingszouten.

Omzet. Hoe groter de gemiddelde omzet per voorziening, hoe hoger de dossierbijdrage.

Inhuren externe expertise. Bij bepaalde dossiers zoals elektriciteit, aardgas, vuilniszakken … wordt een externe consultant aangesproken.

De gemiddelde dossierbijdrage komt aan iets minder dan 1% van de omzet en dient jaarlijks betaald te worden.
Hier kan u de factuurvoorwaarden vinden.

Wenst u extra informatie? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.