Opleiding

De wetgeving rond overheidsopdrachten is een complexe materie. Komt u er vaak mee in aanraking en wenst u uw kennis daarrond te verbreden? Koopkoepel organiseert opleidingen rond de verschillende aspecten van overheidsopdrachten. Daarnaast biedt Koopkoepel opleidingen aan waarbij dossiers ondersteund en verdiept worden.

Overzicht opleidingen

Nieuwe wetgeving die relevant is voor de sector wordt tijdens onze opleidingen op een verstaanbare wijze aan u uitgelegd. Koopkoepel organiseert bovendien opleidingen over hoe aankopen optimaal georganiseerd worden, en dat specifiek gericht op de key users binnen uw voorzieningen. Op regelmatige tijdstippen, en volgens noodzaak, geven we informatievergaderingen rond specifieke dossiers.

Momenteel zijn er geen opleidingen

netwerking

Vergroot uw netwerk binnen de sector. Op geregelde tijdstippen organiseert Koopkoepel activiteiten die leiden tot een sterker netwerk voor onze leden uit alle sectoren. Wij zetten hiervoor een intense samenwerking op poten – met zowel Zorgnet-Icuro als met het Vlaams Welzijnsverbond – op alle domeinen die enigszins met aankoop te maken hebben. Op regelmatige tijdstippen, en volgens noodzaak, geven we informatievergaderingen rond concrete dossiers. Daarnaast organiseren we regelmatig een leveranciersbeurs, aangevuld met relevante voordrachten en presentaties.

Blijf op de hoogte van de komende opleidingen en netwerkmomenten

Ik ga akkoord met de privacy policy

Verzenden